א' ב' ג' / ויסלבה שימבורסקה

לעולם כבר לא אדע,
מה חשב עלי א'.
האם ב' לא סלחה לי עד הסוף.
מדוע ג' העמיד פנים שהכל כשורה.
מה היה חלקו של ד' בשתיקתו של ה'.
למה ציפה ו', אם ציפה.
מדוע ז' העמידה פנים אף כי ידעה היטב.
מה היה לו לח' להסתיר.
מה רצתה ט' להוסיף.
כלום לעובדה שהייתי על-יד,
היתה משמעות כלשהי

בשביל י', בשביל כ' ובשביל האלף בית כולו.