קבלת החלטות - ביבי נתניהו


ראש הממשלה נכנס לקליניקה שלי, מתיישב בכבדות ומיד מתחיל ללחוש שהוא צריך את עזרתי להחליט אם להפציץ באיראן או לא ומתי.

אז אתה רוצה להתאמן על תהליך קבלת ההחלטות בחיים שלך, אני מברר איתו.

אין לי זמן לתהליכים קוטע אותי ביבי... אני צריך לדעת להפציץ או לא.

תראה אני מנסה לערוך תיאום ציפיות, אני מאמן לא יועץ פוליטי או צבאי.

ביבי רוכן לעברי ובקול בס אומר, תעשה מה שאתה יכול, יש לי עשר דקות להחליט.

"איך קיבלת החלטות עד היום" אני שואל.

ביבי מהרהר קצת ואומר: בהתחלה אבא שלי היה מחליט בשבילי, אחר כך יוני אחי הגדול, בשניים האחרונות שרה מקבלת את ההחלטות החשובות.

אז תלך לשרה אני אומר, היא כבר תדע את התשובה.

ביבי מרוצה, הוא נאנח בהקלה, "שרה תיכנסי" הוא צועק אל עבר הדלת.
שרה נכנסת מתיישבת בכורסה לידו, מעלינו רעש מנועי ה F16- קורע את שמי הלילה.